0 ks.
Úvodní strana / Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti eSHOP STYLTEX s.r.o.,

IČ:27427315, se sídlem Dukelských hrdinů 971/22, Holešovice, 170 00 Praha 7

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.styltex.cz/, který je provozován eSHOP STYLTEX s.r.o., IČ:27427315, se sídlem Dukelských hrdinů 971/22, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112151. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi eSHOP STYLTEX s.r.o., IČ:27427315, se sídlem Dukelských hrdinů 971/22, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112151 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) eSHOP STYLTEX s.r.o., IČ:27427315, se sídlem Dukelských hrdinů 971/22, Holešovice, 170 00 Praha 7, zaps. v OR vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 112151.

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních

předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

3. Zpracování osobních údajů  (GDPR)

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka potvrdit objednávku) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Provozovatel tohoto eshopu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele eshopu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk s Kupujícími. Společnost eSHOP STYLTEX s.r.o., je evidována v Registru správců Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00050950 s datem registrace 1.2.2014.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese obchod@styltex.com nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.
Správce zpracovává následující údaje: jméno a příjmení (obchodní jméno, Ičo a Dič), adresu objednatele, doručovací adresu, e-mail, telefonní čísla, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. U registrovaných zákazníků uživatelské jméno a heslo. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem správce zpracovává po dobu povinnosti uchovávání daňových dokladů.

Správce uvedené údaje poskytuje těmto třetím subjektům: dopravci za účelem zajištění doručení zásilky.

Správce dodržuje základní zásady bezpečnosti, zabezpečuje přístup do počítače k uživatelským účtům heslem, používá firewall a antivirový program, který pravidelně aktualizuje. Správce neukládá data na veřejných úložištích.

Správcem vašich osobních údajů je eSHOP STYLTEX, s.r.o., se sídlem Dukelských hrdinů 971/22, 17000, Praha 7. IČO: 27427315, DIČ: CZ27427315, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 93947. Jestliže nás potřebujete v záležitosti osobních údajů kontaktovat, je vám k dispozici: Ing. Radek Smejkal, e-mail: obchod@styltex.com, tel. 777234017. Aktuální úplné Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti:  www.styltex.cz

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu k dalšímu zpracování Vašich osobních údajů využijte naše kontaktní údaje. V této souvislosti máme povinnost zkontrolovat Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu (pokud je známa) je uvedena v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a neměla by činit více než 21 dnů, pokud se nejedná o zboží upravované na míru zákazníkovi a pokud se nejedná o zboží dovážené ze zahraničí. V běžných případech zboží skladem expedujeme do 3 dnů a zboží zajišťované na českém trhu expedujeme do 14 pracovních dní od uhrazení plné, nebo domluvené výše kupní ceny. Zboží upravované na míru (řezáním, stříháním, šitím, apod) zpravidla expedujeme do 28 pracovních dnů. Pokud se jedná o zboží zajišťované dodávkou ze zahraničí, může být bez našeho vědomí ukončena výroba, nebo výroba teprve plánovaná v horizontu 2-3 měsíců. V takovém případě Prodávající Kupujícího bez zbytečného odkladu informuje o možnostech náhrady zboží jiným ekvivalentem, nebo o možnosti odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele pro neschopnost plnění dodávky, nebo odstoupení od smlouvy dohodou obou stran. Prodávající vrací přijaté finanční hodnoty odpovídající nesplnitelné části objednávky, nebo hodnoty celé objednávky, pokud je jasná vázanost nedodání části na smysluplnost celku, nebo pokud se tak obě strany dohodnou.  Konečný termín dodání je podle míry možné znalosti dodavatele uváděn v mailové komunikaci se zákazníkem, kterou se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

Osobní odběr - prodejna Praha 7 ( Dukelských Hrdinů 22 )

V nákupním košíku si zakliknete, kde si zásilku vyzvednete a až Vám zavolají naši zaměstnanci, že je zásilka připravena k odeslání, můžete si zboží dojít vyzvednout.

Osobní vyzvednutí: 0 Kč - zdarma, bez poplatku

Informační oznámení EET:
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Kurýrní službou:

Cena přepravy platí jen pro ČR, SR a do ostatních evropských zemí se cena přepravy řeší individuálně pro každou zásilku v závislosti od hmotnosti a zemi doručení.

Kurýrní služba ČR (do délky 149 cm)- platba bankovním převodem: 130,00 Kč
Kurýrní služba ČR (do délky 149 cm) - platba na dobírku: 150,00 Kč
Kurýrní služba ČR (nad délku 149 cm) - platba bankovním převodem: 375,00 Kč
Kurýrní služba ČR (nad délku 149 cm) - platba na dobírku: 500,00 Kč
Kurýrní služba Slovensko - platba bankovním převodem - individuální kalkulace od 290,00 Kč

Kurýrní služba Slovensko (do délky 149 cm) - platba na dobírku - individuální kalkulace od 350,00 Kč
Kurýrní služba Slovensko (nad délku 149 cm) - platba bankovním převodem - individuální kalkulace od 530,00 Kč
Kurýrní služba Slovensko (nad délku 149 cm) - platba na dobírku - individuální kalkulace od 650,00 Kč
Kurýrní služba zahraničí - platba bankovním převodem - individuální kalkulace od 500,00 Kč
Kurýrní služba zahraničí - platba na dobírkou - individuální kalkulace od 600,00 Kč

V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na doručení, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.

V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů se Prodávající řídí (mimo jiné) ustanoveními § 53 odst. 7 a 8, zákona č. 40/164 Sb., občanského zákoníku. 

 

5. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí

prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 12 měsíců. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

6. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího:

Studio Styltex:

Dukelských Hrdinů 22, Praha 7, 17000

Sklad Styltex:

Drahobudice 14, Zásmuky, 281 44

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího prokazatelných nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.

7. Ukončení Smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je  podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

8. Úprava zboží na míru

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanského zákoníku (mimo jiné):

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Prodávající zboží na míru Kupujícímu upraví pouze po úhradě zálohy. Objednávka na úpravu zboží na míru se považuje za přijatou teprve okamžikem, kdy Prodávající prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, nebo prostřednictví České pošty s.p. odešle Kupujícímu výzvu k platbě zálohy / zálohovou fakturu na část, nebo na celkovou hodnotu objednávky.

Úpravou zboží na míru Prodávající rozumí:

- řezání a kompletaci výrobků sloužících jako závěsné a stínící systémy (kolejnice, rolety, žaluzie, plissé, garnýže a výrobky podobného charakteru).

- stříhání záclonových a závěsových materiálů z nabídky Prodávajícího.

- šití záclon, závěsů, římských rolet, přehozů a dalších doplňků.

Nad rámec § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanského zákoníku Prodávající může přistoupit k přijetí zboží zpět smluvně, na základě akceptace úhrady „stornopoplatku“ Kupujícím. Akceptace musí mít písemnou formu s možností využití elektronických prostředků komunikace. „Stornopoplatek“ navrhuje Prodávající a zpravidla se pohybuje ve výši 30% hodnoty zboží. Přepravní náklady vraceného zboží hradí Kupující. Prodávající na základě akceptace Kupujícího a na základě přijetí zboží zpět vystaví opravný doklad k daňovému dokladu/faktuře, provede jejich vzájemný zápočet a částku rovnající se rozdílu faktury a opravného dokladu vrátí na bankovní účet Kupujícího do 30dnů, pokud je mu číslo bankovního účtu známo. Prodávající má povinnost aktivně zjišťovat bankovní účet Kupujícího.

Vrácení zboží upravené na míru není nárokové a Prodávající ho může odmítnout, například z důvodu malého množství zboží nízké hodnoty (v řádu několik set korun), nebo z důvodu nemožnosti opakovaně zboží zužitkovat, nebo z něj realizovat finanční protihodnotu.

Kupující není povinen návrh Prodávajícího akceptovat.

9. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím

soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce

a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

Informace dle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích : upsaná a splacené výše základního kapitálu činí 200.000,- kč

©1994-2024 Styltex internetový obchodní dům s bytovým textilem