0 ks.
Zpět do kalkulátoru

Kalkulátor počítá s nejmenším použitelným počtem komponentů, pro lepší fungování doporučujeme u kolejniček H7300 přidávat od šíře 180 cm jeden držák navíc, tedy 4 držáky. Počet háčků a jezdců všech hliníkových profilů je vypočítán po 10 cm (10 kusů na metr), toto je také minimum. V běžné praxi se již používá počet 12 jezdců na metr.

Počty obou těchto komponentů můžete v případě zájmu navýšit přímo v kalkulátoru.

©1994-2024 Styltex internetový obchodní dům s bytovým textilem